فیلم های آموزشی

برای دانلود فیلم هر قسمت روی آن کلیک کنید
در صورتی که مشکل شما با مشاهده فیلم برطرف نشد با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

کلیات نرم افزار

تنظیمات اولیه

جداول و امکانات

کار با ستون های جداول

صندوق

ثبت اطلاعات صندوق ویرایش اطلاعات صندوق

بانک

چکهای دریافتی چکهای پرداختی